ดอกชัยพฤกษ์
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกชัยพฤกษ์
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ดอกชัยพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia javanica L.
ชื่อสามัญ : Javanese Cassia , Rainbow Shower

⤝ ข้อมูลเพิ่มเติม ⤞

“ชัยพฤกษ์” ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูง 15-25 เมตร มีลักษณะเป็นทรงพุ่มรูปร่มแผ่กว้างสูง 6-8 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลค่อนข้างเรียบ ต้นเล็กจะมีหนาม ต้นใหญ่จะมีรอยแผลปนหนามตามแนวขวาง เมื่อออกดอกแล้วจะไม่ทิ้งใบ ดอกมีสีชมพูเข้ม ออกผลเป็นฝักซึ่งฝักเกลี้ยงของชัยพฤกษ์นั้นสามารถนำไปใช้ทำยาได้ โดยชัยพฤกษ์นั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพบได้ตามป่าทุ่ง ป่าโปร่ง และปลูกเลี้ยงทั่วไป เป็นพืชที่ชอบดินทรายและแสงแดดจัด