มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ในพิธีประกอบด้วยอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นอธิการบดีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยกล่าวคำถวายพระพรถวายราชสดุดี การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการถวายบังคมโดยพร้อมกัน

#RBRU #รำไพพรรณี #จันทบุรี #รำไพพรรณี #RBRU #Thailand #จันทบุรี

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์