มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ ประเสริฐกลาง นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน MAKRO HORECA CHALLENGE 2024 มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ แม็คโคร สาขาชลบุรี

5 กรกฎาคม 2567 48
ฝ่ายประชาสัมพันธ์