วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 167 โดยมีอาจารย์จำนวน 3  ท่าน นักศึกษาปี3 หมู่1 จำนวน  26คนและมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100คน ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่

จังหวัดตราด 


6 กรกฎาคม 2567 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี