นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ปี 2 และ ปี 3 เตรียมตัวให้พร้อม!

พวกเราต้อนรับน้องใหม่สู่ร่มธงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาร่วมกิจกรรม "โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567"

️วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นี้

ณ ห้อง 35201 อาคาร 35

9 กรกฎาคม 2567 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์