มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อธงของเราโบกสะบัด ชมพูเขียวชัดเด่นอยู่
ประกาศเกียรติราชภัฏสง่าหรูยืนหยัดเชิดชู ณ แดนจันทบุรี
สถาบันเรามี ศักดิ์ศรีอันควรภูมิใจ
รำไพพรรณีราชินีเกรียงไกรพระราชทานนานมา

เลิศสัญลักษณ์ศักดิเดชน์ เป็นดังปิ่นเพชรบูชา
ตำหนักเทาเอกลักษณ์ทรงศักดาคือถิ่นศึกษาที่ผองเราภูมิใจ
สถาบันเกรียงไกร เพียบพร้อมวินัยไมตรี
แดนเจียรนัยเยาวชนให้ดี มั่นสามัคคีและมีคุณธรรม

เด่นดัง “ครุ” เราคือครู รอบรู้ประมวลวิชามากมี
“มนุษย์สังคมศาสตร์” รากฐานดี อีก “วิทย์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี” ก็สำคัญ
“เกษตร” ร่ำเรียนงานทำกิน ไร่นา เรือกสวนพลิกดินมุ่งมั่น
“อุตสาหกรรม” เราฝึกพร้อมกัน อีก “วิทยาการจัดการ” เรื่องบริหารเราเรียน

ขอตั้งสัตย์ไว้ว่า จะมุ่งศึกษาด้วยความพากเพียร
รักษาเกียรติสถาบัน เราไว้ให้คงจำเนียรมั่นคงสถิตเสถียรศักดิ์ศรี
ขอกราบแทบพระบาท แห่งพระแม่ไท้รำไพพรรณี
พร้อมจงรักพิทักษ์เนา ร่มเกล้าเป็นขวัญจักรี รักชาติ ศาสน์ ปฐพี ยิ่งชีพตน

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ
2:26
เพลงจำลาทั้งอาลัย
5:36
เพลงพิมานจันท์
2:23
เพลงสถาบันวิไลรำไพพรรณี
2:25
เพลงสู่สถานบ้านแก้ว
4:57
เพลงรำวงสำราญใจ
4:59
เพลงเทิดพระเกียรติแม่ไท้รำไพพรรณี
3:40
เพลงมนต์รักลานสน
4:41
เพลง ณ สวรรค์วิมานดิน
3:13
เพลงชมพูเขียวแซมบ้า
3:17
เพลงรับขวัญวันคืนสู่เหย้า
2:08
เพลงมาร์ช วค. จันทบุรี
3:06